1

Een regenboog is fotografisch een prachtig fenomeen, maar helaas zie je ze niet zo vaak en zeker niet op het moment dat je ze om compositorische redenen het hardste nodig hebt. Daarom gaan we in deze workshop een regenboog in Photoshop maken, en dan pakken we natuurlijk meteen ook wel een dubbele regenboog!

2

Maak een nieuwe laag aan, selecteer het Verloop-gereedschap en klik bovenin op het verloop om dit te kunnen aanpassen. Bij de standaard voorinstellingen zit al een regenboog, maar die levert niet zo’n fraai resultaat, dus we gaan een betere voorinstelling kiezen. Klik op het kleine wieltje en kies voor ‘Speciale effecten’.

3

Klik op ‘Toevoegen’ als je gevraagd wordt wat je met die speciale effecten wilt doen, en ga dan naar de allerlaatste voorinstelling. Dit is een smallere regenboog die helemaal aan de zijkant zit. Het verloop aan de beide uiteinden van de regenboog is echter nog een beetje te breed, dus duw de buitenste witte blokjes boven de kleurenbalk een beetje naar binnen, zodat de regenboog smaller begrenst wordt.

4

Klik op het tweede hokje van links in de gereedschapsbalk om een rond verloop te krijgen, en trek dan een lijn van de rechter zijkant van de foto naar bijna de linker zijkant. Dat levert een naar rechts gebogen verloop op, bijna helemaal aan de linkerkant van de foto. Mocht de positie niet helemaal uitkomen zoals je hem zou willen hebben, dan kan je de regenboog straks nog verplaatsen, dus ga niet moeizaam proberen om de boog op een exacte plek te krijgen.

5

De regenboog is nog steeds wel erg breed, zeker omdat we hem straks nog gaan vervagen waarbij die ook nog wat breder wordt. Drukt daarom op Cmd-T (PC: Ctrl-T) om de vrije Transformatie op te roepen, en duw de rechterkant naar binnen om de boog smaller te maken. Nu kun je hem ook in z’n geheel verplaatsen door de cursor binnen in de rechthoek te zetten.

6

Omdat de regenboog veel te ‘hard’ en volledig dekkend is, zetten we eerst de overvloeimodus van de laag op ‘Bleken’. Daarna ga je naar ‘Filter – Vervagen – Gaussiaans vervagen’ en gebruik je een waarde van rond de 50 pixels om een mooie, vage regenboog te krijgen. Deze laatste waarde hangt natuurlijk mede af van de grootte van het beeld, dus die zou bij jou iets hoger of lager kunnen uitvallen.

7

De regenboog loopt nu door vóór de bomen, en dat gebeurt in het echt natuurlijk nooit. Daarom gaan we het deel dat boven het landschap zit weghalen met een masker. Voeg een masker toe, selecteer weer het Verloop filter, zorg er voor dat het verloop nu weer op lineair staat (meest linker hokje in de gereedschapsbalk) en trek een verloop van net op de rand van de bomen naar iets boven die rand.

8

Bij een dubbele regenboog zijn de kleuren in spiegelbeeld. Maak een nieuwe laag aan, selecteer het Verloop gereedschap en daarin weer die Regenboog voorinstelling. Schuif eerst weer de witte hokjes bovenin naar binnen. De gekleurde hokjes zitten op 82%, 85%, 88, en 92%. Om dit te kunnen omdraaien klik je op het blauwe hokje, en maak je daar tijdelijk een laag getal van, bijvoorbeeld 22%. Vervolgens kan je op het rode hokje klikken en daar 82% invullen, en dan kan je het blauwe hokje op 92% zetten. Op dezelfde manier wissel je groen en geel om.

9

Het verloop is nu precies omgekeerd qua kleuren, dus de verdere toepassing is precies hetzelfde als bij de eerste regenboog, maar aan het einde maken we de tweede regenboog wel een flink stuk vager. Zet het Verloop-gereedschap daarom eerst weer op een circulair verloop (dat is typisch iets om te vergeten), trek de tweede regenboog, en gebruik weer ‘Vrij Transformatie’ om die smaller te maken en nog wat verder naar links te schuiven.

10

Zet de overvloeimodus van de laag met de tweede regenboog weer op ‘Bleken’, druk op Cmd-F (Ctrl-F) om het Gaussiaans vervagen filter toe te passen met dezelfde waarde als daarnet, en zet de Dekking van de laag op 20% om ervoor te zorgen dat deze regenboog veel vager wordt dan de eerste boog. Tenslotte moeten we weer een masker toevoegen. Dat gaat heel simpel door het masker van de eerste laag te verslepen naar de tweede laag terwijl je de Alt-toets ingedrukt houdt. Onze dubbele regenboog is klaar.