1

Photoshop CC2015.5 is verschenen, en dat is een grotere update die in een nieuwe map wordt geïnstalleerd. Je moet daarom ook je eigen plugins opnieuw installeren, vergeet dat niet. In deze workshop gaan we kijken
wat de belangrijkste nieuwe functies zijn, natuurlijk toegespitst op fotografen. De eerste nieuwe functie die we gaan bekijken is ‘Inhoud behouden’ in het Uitsnijdgereedschap.

2

Als je de horizon recht wilt zetten met behulp van het Uitsnijdgereedschap, krijg je uiteraard schuine randen. Die witte of lege randen kan je natuurlijk afsnijden, maar dan komen de paarden in dit voorbeeld wel èrg krap in beeld te staan. Wat je nu ook kunt doen is die witte randen gewoon meenemen, en ‘Inhoud behouden’ bovenin
de gereedschapsbalk aanklikken.

3

Photoshop zet de foto recht en snijdt hem uit langs de aangegeven randen. De lege gedeelten worden vervolgens automatisch met pixels opgevuld, waarbij de bekende ‘inhoud behouden’ technologie wordt toegepast. Dat werkt vaak verrassend goed, maar je moet het wel goed controleren. Zo zie je dat er hier op één plaats een repeterend patroon ontstaat. Het is nog net wel acceptabel, al is het misschien beter om hier met het kloonstempel wat meer variatie in aan te brengen.

4

Deze nieuwe optie in het Uitsnijdgereedschap werkt overigens niet alleen als je de horizon recht zet. Als je vindt dat de paarden te krap in beeld staan, kan je nu ook een stukje ‘bijsnijden’ door gewoon ruimer uit te snijden dan het beeld in werkelijkheid is. We gebruiken vaak de (verkeerde) term ‘bijsnijden’ of ‘bijknippen’ als we ‘een stukje afsnijden’ of ‘een stukje afknippen’ bedoelen, maar nu kan je dus echt een stukje bij een foto snijden!

5

Een tweede nieuwe functie is gezichtsherkenning in het ‘Uitvloeien’ (‘warp’) filter. Als Photoshop in je foto één of meerdere gezichten herkent, komt die mogelijkheid beschikbaar in dit filter. Je kunt nu ogen, neus, mond en gezichtsvorm aanpassen met schuifjes, in plaats van dat je dit moeizaam met een kwast moet doen. Helaas is de gezichtsherkenning zelf niet te forceren. Als Photoshop geen gezicht herkent, bijvoorbeeld omdat het model een arm deels voor haar gezicht houdt, kan je het gezicht niet handmatig aangeven.

6

In deze foto hebben we verschillende eigenschappen van het gezicht aangepast. Zoals je ziet gaat dit heel subtiel. Je moet waarschijnlijk goed kijken om het verschil met het vorige plaatje te zien, terwijl we toch al redelijk grote getallen gebruiken. Als je dit filter overdreven wilt gebruiken (om een karikatuur te maken), zal je het meerdere keren moeten toepassen met maximale instellingen.

7

Het is ook altijd een goed idee om de foto eerst te kopiëren naar een nieuwe laag, aangezien je de bewerkingen niet op slechts één oog kunt uitvoeren of slechts één mondhoek iets kunt optrekken. Bij deze foto lijkt het erop dat het model een iets groter rechteroog heeft, dat nog werd versterkt doordat dit oog dichter bij de camera is. Daarom hebben we een masker gebruikt om het rechteroog uiteindelijk onveranderd te laten en alleen het linkeroog iets te vergroten.

8

De derde nieuwe functie bespreken we ook al uitgebreid in de workshop Lightroom, omdat dit een nieuwe functie in Camera Raw is en dus ook in Lightroom. We laten het nieuwe ‘Transformatie’ met de methode via hulplijnen toch nog even zien, omdat de interface in Camera Raw anders is. In Lightroom is ‘Transformatie’ een nieuw blok geworden, in Camera Raw is het geen nieuwe tab, maar een nieuw gereedschap dat je dus linksboven moet kiezen.

9

Tenslotte is er een nieuwe interface voor het monteren van beelden. Photoshop kende natuurlijk al ‘Rand verfijnen’ en de functionaliteit van de gereedschappen is grotendeels gelijk gebleven, maar deze functie zit nu in een nieuw venster met voorvertoning en heet voortaan ‘Selecteren en maskeren’. Een belangrijke vernieuwing zit in de weergavemodus. Daar kan je nu het gemaskerde deel van de bovenste laag in densiteit variëren, zodat je beter kunt zien hoe de randen van je masker lopen.

10

Door de transparantie van het gemaskerde deel helemaal op 0 te zetten kan je nu bovendien feitelijk het eindresultaat bekijken, zonder dat je daarvoor al op ‘OK’ hebt moeten drukken om het masker toe te passen. Dat is natuurlijk met name ook interessant als je een optie als ‘Kleuren zuiveren’ zou gebruiken, want daarmee wordt het gemonteerde object zelf ook aangepast als je op ‘OK’ drukt.