1

Lightroom kent al langer perspectiefcorrectie, maar tot dusver was dat ondergebracht bij ‘Lenscorrecties’. Technisch is dit niet juist. Het ‘achterover vallen’ van de gebouwen wordt niet veroorzaakt door het gebruikte objectief, maar door het standpunt en door schuin houden van de camera. Vanaf Lightroom CC2015.6 (Lightroom 6.6) zijn de perspectiefcorrecties daarom ondergebracht in een eigen ‘Transformatie’ blok.

2

Lightroom heeft verschillende manieren om perspectiefcorrecties uit te voeren, die afhankelijk van de foto soms goed en soms minder goed werken. ‘Automatisch’ probeert het perspectief te corrigeren op een ‘milde’ wijze. De gebouwen worden wel iets rechter gezet, maar er is nog geen sprake van een volledige correctie. Alleen bij foto’s die weinig correctie nodig hebben werkt deze optie volledig.

3

Als je kiest voor ‘Verticaal’, worden de verticale lijnen recht gezet. Dat gebeurt op een ‘agressievere’ manier dan bij ‘Automatisch’, zodat hier de gebouwen wel bijna helemaal recht komen te staan. Als de foto horizontaal niet helemaal recht stond, kan je wel een probleem houden. Dan zie je dat het ene gebouw wel recht lijkt te staan, maar het andere niet. Hier lijken de gebouwen nog een heel klein beetje naar links te hellen.

4

Bij ‘Volledig’ probeert Lightroom niet alleen de verticale lijnen recht te zetten, maar ook de horizontalen. Bij deze foto worden de raamstijlen van de rechter twee gebouwen horizontaal getrokken, waardoor Lightroom ook automatisch veel verder gaat inzoomen om de schuine randen van de foto af te snijden.

5

Als je niet zo veel van de randen wilt kwijtraken, kan je de foto verkleinen door de ‘Schaal’ wat te verlagen. Hier is de foto naar 86% geschaald, waardoor je er met een aangepaste uitsnede voor kunt zorgen dat er iets minder van de randen wegvalt. Je kunt nu ook mooi zien dat Lightroom inderdaad de foto een beetje naar links gekanteld heeft. Dit is omdat de camera bij de opname kennelijk niet helemaal horizontaal gehouden was.

6

Als al deze automatische correcties niet het gewenste resultaat opleveren, kan je de correctie ook met de hand doen, met de schuifjes onder de ‘Upright’ knoppen. Nu zie je echter goed dat een simpele verticale correctie niet voldoende is, vanwege die scheef staande horizon. Op de oorspronkelijke foto viel dat misschien niet op, maar tijdens het corrigeren zie je goed dat de gebouwen scheef staan (de rode lijn loopt perfect verticaal).

7

De oplossing is uiteraard om met het ‘Roteren’ schuifje eerst de horizon precies recht te zetten, en daarna pas de perspectiefcorrectie uit te voeren. Dat kan best lastig zijn, omdat Lightroom het midden van de foto niet duidelijk aangeeft met een dikkere, of een andere kleur lijn. De lijn precies door het midden is de enige lijn die niet verandert als gevolg van het perspectief. Je moet soms een beetje heen en weer gaan tussen ‘Roteren’ en ‘Verticaal’ om de goede combinatie te vinden.

8

Tot dusver hebben we alleen dingen gebruikt die al langer in Lightroom aanwezig zijn, maar in Lightroom CC2015.6 (niet in Lightroom 6.6) is er iets bijgekomen: ‘Met instructies’ (een slechte vertaling van ‘Guided’, dat hier ‘Met hulplijnen’ betekent). Je trekt twee lijnen door het beeld die verticaal moeten zijn, en Lightroom trekt vervolgens de foto recht door die lijnen recht te zetten. Razendsnel en simpel. Je kunt dit gereedschap kiezen via de knop, of in de linker bovenhoek van het blok.

9

Heb je de verticalen eenmaal rechtgezet, dan kan je hetzelfde doen met de horizontalen. Daarbij kan je ook slechts één lijn gebruiken. Zodra je één van de horizontale lijnen getrokken hebt, trekt Lightroom de foto namelijk al recht op basis van die ene lijn (mits de verticalen eerst gecorrigeerd zijn). Daarbij kan je het vervolgens laten. Hier trek ik de onderkant van de foto recht langs de stoeprand, omdat ik die schuine rand niet zo mooi vind.

10

Tenslotte zien je nog twee nieuwe schuifjes, ‘X verschuiving’ en ‘Y verschuiving’. Als je een foto verticaal recht zet, zal een deel van een bovenkant (of onderkant) buiten beeld raken. Vaak is dat alleen wat blauwe lucht, maar soms zit daar een detail dat je niet wilt afsnijden. Dat kon je met een kleinere ‘Schaal’ oplossen, maar nu kan je ook gewoon het beeld binnen het kader verschuiven via de ‘Y verschuiving’ (verticaal) en ‘X verschuiving’ (horizontaal). Dat is mooier, want met ‘Schaal’ wordt de foto wel kleiner (minder pixels).